Bestuur en Commissies

Bestuur en Commissies

Bestuur

 
Dick SchenkDick Schenk
Voorzitter

Aandachtsgebied: vertegenwoordiging in binnen- en buitenland
Kitty KarisKitty Karis
Secretaris

Aandachtsgebied: secretariaat, ledenadministratie, contacten binnen- buitenland
Email: secretaris@rozenvereniging.nl
Post kunt u sturen aan:
Secretaris / ledenadministratie
Nederlandse Rozenvereniging, Kerkstraat 6, 4115 RV  Asch
Leny Franken-Nuijten
Penningmeester

Aandachtsgebied: een gezonde financiële omgeving van de vereniging
Email: penningmeester@rozenvereniging.nl
Kees MirandeKees Mirande
Bestuurslid

Aandachtsgebied: buitenlandse reizen
Hans Homburg
Bestuurslid

Aandachtsgebied: website

Commissies

Redactiecommissie Rozenbulletin
Kitty Karis (a.i)
Els de Krijger
Ien Hempenius
Monique Nuijten
Marnix Bakker
Roger Willeghems
Email groep: redactie@rozenvereniging.nl

Eindredactie
Kitty Karis
Email: eindredactie@rozenvereniging.nl
Persberichten worden behandeld door de eindredactie.
Commissie - Op stap in Nederland
Rita Deenenkamp
Koosje van de Giessen
Ria de Vrind
Luuk Vlek
Commissie - Buitenlandse reizen
Kees Mirande
Netty Verdouw
PR-Commissie
Marga Verwer
Email marga.verwer@ziggo.nl

Informatie

Kalender redactie Rozenbulletin 2018
Op deze kalender staat informatie (richtlijn) voor de redactie, bestuur en leden. Voor zover bekend zijn ook de evenementen vermeld - peildatum 28-11-2017.
Bekijk de kalender 2018
Huishoudelijk Reglement NRV 2004
Het huidige Huishoudelijke Reglement is vastgesteld op 13 maart 2004.

In de tweede helft van december 2017 wordt het nieuwe voorstel van het bestuur gepubliceerd.
In de algemene ledenvergadering van 4 maart 2018 wordt deze aan de leden voorgelegd ter vaststelling.