Contact

Contact

Secretaris / ledenadministratie

Kitty Karis

Post kunt u sturen aan:
Secretaris / ledenadministratie
Nederlandse Rozenvereniging
Kerkstraat 6
4115 RV  Asch
E-mail: secretaris@rozenvereniging.nl

Penningmeester

Leny Franken-Nuijten
E-mail: penningmeester@rozenvereniging.nl

Webmaster

Monique Nuijten
Hans Homburg
E-mail: webmaster@rozenvereniging.nl

Redactiecommisisie Rozenbulletin

E-mail: redactie@rozenvereniging.nl

Persberichten worden behandeld door eindredactie@rozenvereniging.nl