Bloemstillevens

“Begin deze maand vroeg ik of er leden waren die hun schilderwerk met ons wilde delen. Hierbij een eerste expositie van 3 bloemstillevens in olieverf op linnen van Kees Mirande.” Hans Homburg Kees Mirande is al lang lid van de vereniging, bestuurslid geweest en heeft met veel plezier prachtige buitenlandse reizen georganiseerd waar veel leden […]

Wilde rozen in het Beatrixpark 1961

Het Beatrixpark in Amsterdam werd geopend in 1938 als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan. Toen circa 7 ha in omvang. Een overzicht van beplanting uit 1961 van de heer C.W.F. (Charles) Haak, die beschreef 3 soorten wilde rozen en in dit artikel een kennismaking met deze rozen én de ontwerpster van het Beatrixpark, mejuffrouw ir. […]

Snijrozen

Goed beschouwd is deze titel gewaagd, want de echte rozen zijn wilde rozen en de gekweekte tuinrozen die door weer, wind en zon tot ontplooiing komen en zeker een half jaar bloeien en dat jaren lang volhouden. Goed gekozen soorten verspreiden hun verfijnde rozengeur. In de winter is er gelukkig een alternatief, de bijna perfecte […]