Agenda activiteiten 2019

Zaterdag 19 oktober 2019 - Najaarsbijeenkomst Historische Tuin Aalsmeer
Zie het Verslag bezoek Historische Tuin Aalsmeer
Vrijdag 10 januari 2020 - Nieuwjaarsbijeenkomst
In Leerdam bij Royal Leerdam Chrystal.

Zie het Rozenbulletin nr. 189 van oktober 2019.
Inschrijven: de kosten bedragen € 23 p.p. en de betaling moet
vóór 24 december 2019 binnen zijn bij de penningmeester.
Zaterdag 7 maart 2020 - Algemene Ledenvergadering

In Rhenen, zie het komende Rozenbulletin nr. 190 van januari 2020.
 

Den Haag Westbroekpark 2016-07-10
Tot ziens bij één van de activiteiten van de vereniging of tijdens een bezoek aan een rozentuin.
Het Bestuur, redactie Rozenbulletin, organiserende- en ondersteunende leden van evenementen en de webredactie.