Agenda activiteiten 2021

Algemene Ledenvergadering zaterdag 6 maart 2021  28 augustus 2021
Op 23 januari heeft het bestuur besloten de geplande ALV 6 maart te verplaatsen naar 28 augustus 2021. 
De ALV vindt plaats in 't Paviljoen, Grebbeweg 103-105, 3911 AV Rhenen vanaf 10:00 uur.
Vanaf ca. 11:45 is de presentatie door Jos Wijns over het onderwerp "Over rozen en geuren" .
Voor 28 augustus wordt een andere lezing ingepland (30-01-2021).
Lunchbuffet vanaf ca. 12:45 uur.
Aanmelden en kosten
Inschrijven kan vanaf juli tot 21 augustus 2021 bij secretaris Kitty Karis met opgaaf van lidnummer, dieetwensen en het aantal personen.
De kosten bedragen € 23,50 p.p.
Meer informatie in het Rozenbulletin 194 van januari 2021.
I.v.m. verplaatsing ALV van 6 maart naar 28 augustus 2021 ontvangt u ruim voor de ALV een herinnering.
Zaterdag 17 april 2021 - Excursie naar Limmen en Heergugowaard
Update 28-03-2021: Excursie gaat niet door! Verplaatst naar 16-04-2022.
Naar de Hortus Bulborum in Limmen met o.a. historische voorjaars- bolgewassen en na de lunch naar een landschappelijke tuin in Heerhugowaard.
In 2022 meer informatie.
Zaterdag 5 juni 2021 - Bezoek aan 2 tuinen in Zuid-Holland
Update 28-03-2021: de excursie is nu gepland op zaterdag 31 juli 2021.
Nadere informatie wordt gegeven in het Rozenbulletin van juli 2021 of op deze website.
Dinsdag 8 juni t/m donderdag 10 juni 2021 - Rozenreis naar Brussel
U kunt zich aanmelden tot 27 februari 2021 bij Willem Jan Pepping.
Vervoer is met eigen auto.
Alle informatie over deze rozenreis vindt u in het Rozenbulletin 194 van januari 2021.
Zondag 11 juli 2021 - Bezoek aan het Westbroekpark in Den Haag
Binnenkort meer informatie.
Zaterdag 28 augustus 2021 - Algemene Ledenvergadering in Rhenen
Met lezing door Marnix Bakker - Het snoeien en leiden van oude, geurende rozen
Meer informatie en/of herinnering aan de leden volgt ruim voor de vergadering.
Zaterdag 4 september of zo 5 september 2021 naar de provincie Groningen
Binnenkort meer informatie
Zaterdag 2 oktober 2021 Najaarsbijeenkomst Landgoed de Wiersse te Vorden
Binnenkort meer informatie

Kalender 2021
Kalender 2021 redactie Rozenbulletin
PR-evenementen in 2021 zijn niet ingepland i.v.m. landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
Op dit kalenderoverzicht staat informatie voor de redactie, de leden en het bestuur van de NRV.
Voor zover bekend zijn ook de evenementen vermeld - peildatum 04-02-2021.
Klik op de link Bekijk de kalender 2021 pdf 145 Kb A4
 

Den Haag Westbroekpark 2016-07-10
Tot ziens bij één van de activiteiten van de vereniging of tijdens een bezoek aan een rozentuin.
Het Bestuur, redactie Rozenbulletin, organiserende- en ondersteunende leden van evenementen en de webredactie.