Agenda activiteiten 2021

Algemene Ledenvergadering zaterdag 6 maart 2021  28 augustus 2021
Op 23 januari heeft het bestuur besloten de geplande ALV 6 maart te verplaatsen naar 28 augustus 2021. 
De ALV vindt plaats in 't Paviljoen, Grebbeweg 103-105, 3911 AV Rhenen vanaf 10:00 uur.
Vanaf ca. 11:45 is de presentatie door Marnix Bakker over het onderwerp "'Het snoeien en leiden van oude, geurende rozen'." .
Lunchbuffet vanaf ca. 12:45 uur.
Aanmelden en kosten
Inschrijven kan vanaf juli tot 21 augustus 2021 bij secretaris Kitty Karis met opgaaf van lidnummer, dieetwensen en het aantal personen.
De kosten bedragen € 23,50 p.p.
Meer informatie in het Rozenbulletin 196 van juli 2021.
Zaterdag 17 april 2021 - Excursie naar Limmen en Heerhugowaard.
Update 28-03-2021: Excursie gaat niet door! Verplaatst naar 16-04-2022.
Naar de Hortus Bulborum in Limmen met o.a. historische voorjaars- bolgewassen en na de lunch naar een landschappelijke tuin in Heerhugowaard.
In 2022 meer informatie.
Zaterdag 31 juli 2021.
Excursie naar Noordwijk en Oud Ade in Zuid-Holland, lees hierover in het Rozenbulletin 196 juli 2021.
De rozenreis van 8, 9 en 10 juni is verplaatst naar 29, 30 juni en 1 juli, maar omdat Nederland voor België nog steeds code rood heeft kan deze reis helaas niet meer verschoven worden. Deze reis zal in 2022 plaatsvinden. Datum wordt nog nader bekendgemaakt.
Zondag 11 juli 2021 - Bezoek aan het Westbroekpark in Den Haag.
Kijk voor meer informatie in het Rozenbulletin 195.
Zaterdag 28 augustus 2021 - Algemene Ledenvergadering in Rhenen
Met lezing door Marnix Bakker - 'Het snoeien en leiden van oude, geurende rozen'.
Meer informatie en/of herinnering aan de leden volgt ruim voor de vergadering.
Zaterdag 18 september 2021 naar de provincie Groningen
Een excursie waarbij wij te gast zijn in het Rosarium Winschoten, bij Tuinfleur in Oostwold en bij Tuingoed Foltz in Meeden, allemaal in het prachtige Groningse land.

Aanmelden voor deze excursie kan tot uiterlijk 15 september 2021 bij Hennie Droste
hjgm.droste@gmail.com of via een telefoon- of whatsappbericht op 0651440030.
De kosten voor deze dag zijn € 31 p.p. Geef bij opgave het aantal personen, dieetwensen en graag ook het lidmaatschapsnummer door.
Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer NL90INGB0001345245 t.n.v. de Nederlandse Rozenvereniging, graag met vermelding van uw lidmaatschapsnummer en de toevoeging excursie Hennie Droste.
Meer informatie in Rozenbulletin 196.
Zaterdag 2 oktober 2021 Najaarsbijeenkomst Landgoed de Wiersse te Vorden
Meer informatie in Rozenbulletin 196.

Kalender 2021
Kalender 2021 redactie Rozenbulletin
PR-evenementen in 2021 zijn niet ingepland i.v.m. landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
Op dit kalenderoverzicht staat informatie voor de redactie, de leden en het bestuur van de NRV.
Voor zover bekend zijn ook de evenementen vermeld - peildatum 04-02-2021.
Klik op de link Bekijk de kalender 2021 pdf 145 Kb A4
 

Den Haag Westbroekpark 2016-07-10
Tot ziens bij één van de activiteiten van de vereniging of tijdens een bezoek aan een rozentuin.
Het Bestuur, redactie Rozenbulletin, organiserende- en ondersteunende leden van evenementen en de webredactie.