Algemene Ledenvergadering Rhenen 9 maart 2019
25 februari 2019 1226 bekeken

Algemene Ledenvergadering Rhenen 9 maart 2019

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering
op zaterdag 9 maart 2019 te Rhenen.
Aansluitend een presentatie door Laurent Neels getiteld:
‘Louis Lens – een durvend vernieuwer’.

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Rozenvereniging op 9 maart 2019.

Plaats

Hotel ’t Paviljoen – Grebbeweg 103-105 – 3911 AV Rhenen

Programma

 • 10:00 – 10:30 uur Aankomst en ontvangst met koffie en iets lekkers.
 • 10:30 – 11:45 uur Algemene Ledenvergadering.

Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Rooster van aftreden.
 4. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Leny Franken-Nuijten en Kees Mirande.
 5. Aftredend en herkiesbaar is Hans Homburg.
 6. Verkiezing algemeen bestuurslid, het bestuur draagt Willem Jan Pepping voor.
 7. Verkiezing nieuwe penningmeester, vacant.
 8. Notulen van de ALV van 3 maart 2018.
 9. Jaarverslag 2018.
 10. Financieel jaarverslag 2018.
 11. Verslag kascommissie.
 12. Benoeming nieuwe kascommissie.
 13. Begroting 2019.
 14. Redactiecommissie.
 15. Excursie-commissie.
 16. Binnenlandse excursies 2019.
 17. Buitenlandse excursie 2019.
 18. PR programma 2019.
 19. Website.
 20. Rondvraag.
 21. Sluiting.
 • 11:45 – 12:30 Presentatie door de heer Laurent Neels getiteld ‘Louis Lens – een durvend vernieuwer’.
 • 12:45 uur Lunchbuffet.

Aanmelding en kosten

Inschrijven kan tot 1 maart 2019 bij secretaris Kitty Karis, secretaris@rozenvereniging.nl of via 06-53804428.
Graag met opgave van uw lidnummer, eventuele dieetwensen en het aantal personen.
U kunt maximaal 1 introducé meenemen.

Kosten voor de Algemene Ledenvergadering zijn voor rekening van de Nederlandse Rozenvereniging.
Als u wilt blijven lunchen zijn de kosten € 22,50 p.p. te voldoen op bankrekeningnummer NL 90 INGB 0001 3452 45 t.n.v. Nederlandse Rozenvereniging onder vermelding ALV 2019 en uw lidnummer.

Stukken

Iedereen die de vergadering bezoekt zal de volgende stukken via e-mail of post ontvangen.
In de zaal liggen deze stukken ter inzage:
Notulen ALV 2018
Jaarverslag 2018
Financiële stukken van 2018/2019.


Routebeschrijving

Auto
Vanuit Utrecht en Arnhem/Oberhausen via de A12
Neem afrit 23a Veenendaal/Rhenen
Volg de N233 richting Rhenen
Neem na circa 12,5 km de afslag Rhenen
Onder het viaduct door, bij de stoplichten rechtsaf (Grebbeweg)
Het hotel bevindt zich na circa 800 meter links

Vanuit Gorinchem en Den Bosch (A50) via de A15.
Neem afrit 35 Ochten,
Volg de N233 richting Rhenen,
Neem na circa 5 km de afslag Rhenen en ga linksaf
Bovenaan de stoplichten rechtsaf (Grebbeweg).
Het hotel bevindt zich na circa 800 meter links.

Trein of bus
NS Station Rhenen, te voet 10 minuten naar het hotel.
Bus (zie voor actuele tijden en meer informatie www.9292.nl).
Bus 50, Utrecht-Rhenen-Wageningen.
Bus 80, Amersfoort-Rhenen-Wageningen.
Bus 45, Tiel-Rhenen-Wageningen.
Uitstappen: bushalte Ouwehands Dierenpark.

Voor de goede orde: alleen leden van de Nederlandse Rozenvereniging hebben stemrecht.

Tot ziens,

Het bestuur.

Vorige Leer vakkundig rozen snoeien - maart 2019
Volgende Rozenreis - Loire Frankrijk op 2 t/m 6 juni 2019

You might also like

Herfstdag Slot Zuylen 7 oktober 2018

Zondag 7 oktober 2018 van 11 – 17 uur vindt de traditionele Herfstdag plaats in Slot Zuylen en de Nederlandse Rozenvereniging is daar aanwezig voor het geven van informatie en

Uitgebloeide bloemen wegknippen in augustus?

Moderne tuinrozen hebben de eigenschap meegekregen van herbloei of zijn ‘doorbloeiend’. De periode tussen een uitgebloeide bloem en wanneer een volgende bloem zich ontwikkelt en gaat bloeien, kan verschillen per

Rozen voor bijen – Rosen Tantau – video’s

In het voorjaar 2019 heeft Rosen Tantau, een 110-jarige firma in het noorden van Duitsland nabij Hamburg, enkele nieuwe video’s gemaakt over hun rozen. Niet alleen het gezoem van bijen