Algemene Ledenvergadering za 3 maart 2018 te Rhenen

Algemene Ledenvergadering za 3 maart 2018 te Rhenen

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Rozenvereniging op 3 maart 2018 van 10 tot 11:45 uur die plaats zal vinden in ’t Paviljoen, Grebbeweg 103-105, 3911 AV in Rhenen.

Aansluitend wordt een presentatie verzorgd door Jos Rogiers, em. prof. Physics en Astronomy in Leuven, voorzitter van de Belgische Rozenvrienden maar bovenal een rozengek.

Programma

10:00 – 10:30 uur – Aankomst en ontvangst met koffie en iets lekkers
10:30 – 11:45 uur – Algemene Ledenvergadering met de volgende Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Rooster van aftreden
a. Aftredend en herkiesbaar is Dick Schenk
b. Aftredend en herkiesbaar is Kitty Karis (in de plaats van Lianne Nouwens)
4. Notulen van de ALV van 4 maart 2017
5. Jaarverslag 2017
6. Financieel jaarverslag 2017
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Begroting 2018
10. Huishoudelijk Reglement – aanpassing
11. Redactiecommissie
12. Excursiecommissie
a. Binnenlandse excursies 2018
b. Buitenlandse excursie 2018
13. PR programma 2018
14. Website
15. Rondvraag
16. Sluiting

11:45 – 13:15 uur – Presentatie door Jos Rogiers: “Zoektocht naar gezonde rozen”, met een vleugje geschiedenis en vooral hoe ik persoonlijk mensen aanraad om rozen voor hun tuin te kiezen!
13:30 uur – Lunchbuffet

Aanmelding en kosten

Laatste dag om u in te schrijven is 26 februari 2018 bij de secretaris Kitty Karis, secretaris@rozenvereniging.nl of via 06 53804428. Graag met opgave van het aantal personen en uw lidnummer. Kosten voor de Algemene Ledenvergadering zijn voor rekening van de Nederlandse Rozenvereniging. Als u wilt blijven lunchen zijn de kosten € 22,50 p.p. te voldoen op bankrekeningnummer NL 90 INGB 0001 3452 45 t.n.v. Nederlandse Rozenvereniging onder vermelding ALV 2018 en uw lidnummer.

Stukken voor de vergadering

De volgende stukken zijn vanaf 10.00 uur in de vergaderzaal ter inzage, t.w.:
Notulen ALV 2017, Jaarverslag 2017, Financiële stukken van 2017/2018, Huishoudelijk Reglement – aanpassing 2018.
Vanaf 1 maart zijn deze stukken ook aan te vragen bij de secretaris, secretaris@rozenvereniging.nl

Routebeschrijving

Auto
Vanuit Utrecht en Arnhem/Oberhausen via de A12
Neem afrit 23a Veenendaal/Rhenen, volg de N233 richting Rhenen, neem na circa 12,5 km de afslag Rhenen, onder het viaduct door, bij de stoplichten rechtsaf (Grebbeweg). Het hotel bevindt zich na circa 800 meter links.

Vanuit Gorinchem en Den Bosch (A50) via de A15
Neem afrit 35 Ochten, volg de N233 richting Rhenen, neem na circa 5 km de afslag Rhenen en ga linksaf, bovenaan de stoplichten rechtsaf (Grebbeweg). Het hotel bevindt zich na circa 800 meter links.

Trein
NS Station Rhenen, te voet 10 minuten naar het hotel.
Bus, zie voor actuele tijden en meer informatie www.9292.nl
Bus 50, Utrecht-Rhenen-Wageningen
Bus 80, Amersfoort-Rhenen-Wageningen
Bus 45, Tiel-Rhenen-Wageningen
Uitstappen: bushalte Ouwehands Dierenpark

Voor de goede orde: alleen leden van de Nederlandse Rozenvereniging hebben stemrecht.

Secretaris, Kitty Karis.

Previous PR activiteiten bij evenementen 2018
Next Zoektocht naar gezonde rozen - Jos Rogiers - 3 maart 2018

You might also like

Uitslag 57e Int. Rozenconcours Den Haag 13 juli 2017

Op 13 juli was het 57e Internationale Rozenconcours in het Westbroekpark in Den Haag. Vele genodigden verzamelden zich in het restaurant van Madurodam om kennis te maken met elkaar en oude

Verslag Rozenfestival Lottum 2016

Vrijdagavond 12 augustus werden de eerste bezoekers aan het Rozenfestival in Lottum toegelaten. Veel van die bezoekers zullen op één van de dagen erna zijn teruggekeerd, want een paar uur

Jubileumboek 50 Golden Years WFRS

Jubileumboek 50 Golden Years World Federation of Rose Societies – WFRS De 18e World Rose Convention werd van 28 juni t/m 4 juli 2018 in de hoofdstad van Denemarken gehouden.