ALV 2011

Algemene Ledenvergadering en lezing 12 maart 2011

 

Algemene Ledenvergadering

47 leden en 5 belangstellenden gingen niet snoeien op de mooie, zonnige zaterdag van 12 maart, maar kwamen naar Krimpen a/d IJssel voor onze Algemene Ledenvergadering en de lezing van de heer Hans van Hage van de biologische rozenkwekerij De Bierkreek (IJzendijke). Ze kwamen bepaald niet naar Krimpen omdat zij ontevreden waren over het beleid van het bestuur, want de vergadering verliep vlot en kon precies binnen het geplande uur worden afgerond. Het jaarverslag en de jaarrekening 2010, alsmede de begroting voor 2011 konden zonder problemen goedgekeurd worden. De financiële toestand van onze vereniging is gelukkig nog gezond, want de lichte daling van het ledenaantal die ook deze keer per 1 januari moest worden vastgesteld, hoefde niet te leiden tot een contributieverhoging. Penningmeester de heer Jacques Mees was aftredend, maar herkiesbaar en hij werd met algemene stemmen en applaus herbenoemd. Bij de toegestuurde stukken was een notitie gevoegd met een verzoek aan de leden om dispensatie teneinde de heer Henk Verschuur nog twee jaar langer als voorzitter te mogen behouden. Dit omdat een beoogde opvolger nog niet voldoende was voorbereid. De leden vonden dit geen enkel probleem en gingen unaniem en met ruim applaus akkoord met de verlenging.

 

  
 

Vervolgens gingen dankwoorden, bloemen en cadeautjes naar enkele commissieleden die hebben besloten hun functie neer te leggen. Mevrouw Mária Chorus verliet de redactie, mevrouw Marieke Schröder beëindigde haar taak als lid van de excursiecommissie met als opdracht de begeleiding van de buitenlandse reis – misschien tijdelijk. Na heel wat jaren in de PR-commissie te hebben meegedraaid, was voor de heer Wim Koudijs ook de dag van afscheid nemen gekomen. De heer en mevrouw André en Francis Nauta waren niet op de ALV aanwezig, maar hadden ook aangegeven na jarenlange PR-activiteiten een stapje terug te willen doen. Uit de redactie klonk het voornemen dit jaar weer vier mooie nummers te verzorgen. Mevrouw Marga Verwer vertelde bij welke manifestaties in het komend seizoen NRV-leden met een PR-stand aanwezig zullen zijn. Ons medelid mevrouw Netty Verdouw stelde zich voor als reisleidster voor de reis naar Engeland in juni a.s. Tenslotte werd van webmaster de heer Han van der Wurff afscheid genomen. Hij heeft voor onze rozenvereniging in 2002 een website gebouwd en sindsdien als webmaster achter de schermen gefungeerd. Het was goed hem nu eens voor het voetlicht te halen. Zijn taken zijn overgenomen door de heren Sikko de Graaf en Leonard Marchal.

 

Niet spuiten tegen luizen

In zijn lezing over biologisch rozen kweken pakte de heer Hans van Hage van de biologische rozenkwekerij De Bierkreek in Zeeuws-Vlaanderen het onderdeel ‘spuiten tegen luizen’ bij de kop. Eigenlijk zou ik moeten zeggen ‘het niet-spuiten tegen luizen.’ Dank zij zijn macrolens kon hij laten zien dat luizen heel wat meer vijanden hebben dan de mens en het lieveheersbeestje en hoe die te werk gaan. Speciale aandacht werd gevraagd voor de vele soorten zweefvliegen die ons land rijk is en hoe nuttig die kunnen zijn tegen luizen. Met gruwelijke taferelen van hun larven die zich in rupsen boorden en deze van binnenuit opaten of luizen te lijf gingen, probeerde de spreker ons duidelijk te maken dat het niet nodig is om ongewenste dieren weg te spuiten. Beter is het om de natuur haar gang te laten gaan en eventueel nog te helpen met (scherm-)bloemen en onkruiden in de buurt van rozen waarop zweefvliegen hun eitjes kunnen leggen. Dat leidt ook nog tot minder werk, dus tuinieren met rozen wordt steeds aantrekkelijker.

Notulen ALV 2011

De notulen van de Algemene Ledenvegadering 2011 zijn voor de leden beschikbaar op het forum.