Terug naar agenda

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

232 232 mensen hebben dit evenement bekeken.

Hotel ’t Paviljoen

Grebbeweg 103 – 105

3911 AV Rhenen

Op 2 maart 2024 houdt de Nederlandse Rozenvereniging haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waar het bestuur u met genoegen voor uitnodigt.

Aansluitend zal een presentatie door Marc Vermeulen worden gehouden met als titel: ‘De Rozenweide. Een natuurlijke toepassing van rozen in de tuin’.

Programma:

10.00 – 10.15 uur – Aankomst en ontvangst met koffie

10.15 – 11.30 uur – Algemene Ledenvergadering

Agenda: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Notulen van de ALV van 4 maart 2023 5. Jaarverslag 2023 6. Financieel jaarverslag 2023 7. Verslag Kascommissie 8. Begroting 2024 9. Redactiecommissie 10. Excursiecommissie; a. Binnenlandse excursies 2023/2024 en b. Buitenlandse reis 2023 / 2024 11. PR – Programma 2024 12. Website 13. Rondvraag en 14. Sluiting.

Voor de goede orde: alleen leden van de Nederlandse Rozenvereniging hebben stemrecht.

11.40 – 13.00 uur Presentatie ‘De Rozenweide’ door Marc Vermeulen

13.15 Lunchbuffet

Aanmelding en kosten: Inschrijven kan tot 23 februari 2024 bij de secretaris Kitty Karis via e-mail secretaris@rozenvereniging.nl of via 06-53804428. Graag met opgave van uw lidnummer, eventuele dieetwensen en het aantal personen.

Kosten voor de Algemene Ledenvergadering zijn voor rekening van de Nederlandse Rozenvereniging. Als u wilt blijven lunchen zijn de kosten voor niet-leden € 22.50 p.p. Leden krijgen korting en betalen € 18 p.p. te voldoen op bankrekeningnummer NL90INGB0001345245 t.n.v. Nederlandse Rozenvereniging onder vermelding ALV 2024 en uw lidnummer.

Event registration closed.
 

Datum en tijd

02 maart 2024 om 10:00
 

Einddatum registratie

23 februari 2024