Excursie Rosarium Vondelpark Amsterdam 21 juni 2017

Op woensdag 21 juni organiseert de vereniging een bezoek aan het Rosarium Vondelpark te Amsterdam met een korte rondwandeling door het park onder leiding van Gon en Hans Homburg.

Verzamelpunt

We verzamelen bij de Tennisclub Kattenlaan, dat ligt aan de Kattenlaan 13 nabij de Overtoom. Vanaf het centrum van Amsterdam goed te bereiken met tram 1 op de Overtoom halte J.P. Heijestraat. Parkeren met de auto is ook mogelijk, maar de parkeerkosten op de Overtoom zijn 3 euro per uur.

Rondwandeling Rosarium en park

Na de ontvangst in de kantine van de tennisclub lopen we naar het Rosarium en krijgt u uitleg over de historie en de actuele situatie van de rozentuin en kunt u zelf ook rustig rondwandelen. Daarna lopen we naar een oude uitspanning, het Groot Melkhuis en nuttigen daar de lunch naar eigen keuze en betaling. Vervolgens een natuurhistorische rondwandeling in een klein stukje park tot en met het Vondelmonument. We komen terug bij Tennisclub Kattenlaan waar we thee of fris kunnen nuttigen.

Kosten en aanmelding

De inschrijfkosten bedragen 10 euro p.p. (inclusief koffie, fris of thee). Betaling via de penningmeester t.n.v. Nederlandse Rozenvereniging op bankrekeningnummer ING NL90 INGB 0001 3452 45 onder vermelding ‘Excursie Vondelpark’ en uw lidnummer.
Er is plek voor 20 à 25 mensen en inschrijving is vanaf april t/m 17 juni 2017.
Aanmelden bij Hans Homburg per email homburg.hans@planet.nl en voor verdere inlichtingen kunt u bellen naar Hans: 06-53266462.

Samenvatting programma

10:00 uur – Verzamelen / inloop bij Tennisclub Kattenlaan t/m 10:20 uur
10:30 uur – Iets vertellen over het Rosarium bij de koffie of thee Tennisclub Kattenlaan t/m 10:45 uur
10:50 uur – Naar het Rosarium wandelen
11:00 uur – Rondwandeling in het Rosarium
12:15 uur – Wandeling naar het Groot Melkhuis voor een lunch (naar eigen keus en betaling)
13:15 uur – Wandeling door het oudste deel van het park t/m het Vondelmonument
14:30 uur – Terug bij de Tennisclub Kattenlaan voor een kopje thee ter afronding
15:00 uur – Einde excursie.

Achtergrond excursie

Het eerste deel van het park werd in 1865 geopend en was ontworpen door J.D. Zocher j.r. en zijn zoon L.P. Zocher volgens de Engelse landschapsstijl en het hele park werd in 1878 voltooid. Het Nieuwe Park werd het genoemd en na twee jaar werd het standbeeld Joost van den Vondel onthuld en kreeg het park wat later de naam Vondelpark. Van 1864 tot en met 1953 was het park eigendom van een particuliere vereniging en het werd daarna in 1953 geschonken aan de Gemeente Amsterdam.
Vanaf 1935 werd op initiatief van de Vereniging ter bevordering der Rozenteelt “Nos Jungunt Rosae” een rozententoonstelling ontworpen, samen met de hoofdopzichter van het park Jello Jongsma. Adviseurs van de vereniging waren Jhr. P.P. DE BEAUFORT, voorzitter, E.J. LUDDING, secretaris-penningmeester en F.J. ABBING, tuinarchitect en onder-voorzitter. De aanleg was een samenwerking van de particuliere “Vereniging tot aanleg van een Rij- en Wandelpark te Amsterdam”, de rozenvereniging “Nos Jungunt Rosae” en het Comité “Practisch Werken Amsterdam” die de rozententoonstelling heeft aangelegd. De samenstelling van de tentoonstelling-catalogus werd behartigd door de heer E.J. LUDDING en de cliche’s werden beschikbaar gesteld door de heer E.J. Ludding, Utrecht; de firma’s M. Leenders & Co., Tegelen; N.V. Gebr. Leenders, Tegelen; N.V. voorheen H.A. Verschuren, Haps; en de N.V. G.A. van Rossem, Naarden.
Vanaf het najaar 1936 werd het Rosarium openbaar toegankelijk. Ruim 20 jaar later werd op dezelfde plek een ‘eigentijds’ ontwerp gemaakt door tuinarchitect Egbert Mos en deze vorm heeft het nog steeds, opgebouwd met zeshoekige rozenperken van circa 23 m2 waarin circa 150 rozen groeien.

Om de samenhang te ervaren van rozentuin en landschappelijk ingericht park, wandelen we circa één uur door het oudste deel van het park. Eerst lunchen we bij de voormalige boerderij en uitspanning Groot Melkhuis. Vervolgens wandelen langs een oude tennisclub L.T.C. Festina, brede wegen waar koetsen elkaar konden passeren, langs vijvers, ‘beekjes’, een fontijn, monumentale ingang, bruggen, Theehuis, Muziektent, het Vondelmonument, het Paviljoen Vondelpark en de Vondelkerk en komen terug bij de Tennisclub Kattenlaan waar we afsluiten met een thee of een andere verfrissing.

Rosarium Vondelpark met Rosa ‘Cera’ op 25 juni 2016