Excursies 6 en 13 juni 2020 naar Brummen en Zutphen
27 mei 2020 690 bekeken

Excursies 6 en 13 juni 2020 naar Brummen en Zutphen

Zoals eerder al aangegeven zijn we vanwege de corona-maatregelen gehouden aan maximaal 29 deelnemers op 6 juni. We hanteren daarbij de volgorde van aanmelding. Op basis van het aantal aanmeldingen tot dusver is dit maximum al bereikt.
Voor leden die zich aangemeld hebben maar op ‘de wachtlijst’ staan en leden die zich alsnog willen aanmelden voor de excursie naar de Brummense tuinen en Rozenkwekerij De Wilde in Zutphen, bieden we nu alsnog een extra mogelijkheid om op zaterdag 13 juni de tuinen te bezoeken.

De opzet van 13 juni is identiek met die van 6 juni:
Vanwege de COVID19 omgangsregels moeten we enkele aanpassingen doen.

1e Maximaal 29 deelnemers
Er geldt een maximum van 29 deelnemers, e.e.a. op basis van volgorde van volgorde van aanmelding.
Mocht u na opgave alsnog verhinderd zijn, dan gelieve dit tijdig door te geven. We kunnen de vrijkomende plek dan aan een ander geven.

2e Gesplitste groepen (zo nodig)
Bij meer dan 20 deelnemers gaan we de groepen opdelen in twee groepen:
De eerste groep begint vanaf 10 uur in de Brummense Overtuin. En gaat vervolgens naar de Tuin aan ’t Leusveld en dan door naar Farmhouse de Hoeve.
De tweede groep gaat de omgekeerde volgorde: Zij begint vanaf 10 uur in Farmhouse De Hoeve en gaat vervolgens naar Tuin aan ’t Leusveld en vervolgens de Brummense Overtuin.
Wij zijn dus als voltallige groep bij elkaar in de tuin aan ’t Leusveld en bij het afsluitende bezoek aan de Rozenkwekerij de Wilde.
U krijgt van Hennie Droste 3 juni een emailbericht met de groepsindeling.

3e Bij de lunch zelf uw belegde broodjes meenemen
Om zoveel mogelijk eventuele besmettingsrisico’s te vermijden, hebben we overlegd, dat de Tuin aan ’t Leusveld geen brood serveert. Gelieve uw brood zelf mee te nemen.
Er is wel koffie/thee, melk, vruchtendrank, soep en fruit.

4e Kosten
In verband met de aanpassing in de lunch hebben we overlegd om de dagprijs met een 1 euro te verlagen. De kosten bedragen dus € 24 euro. Zoals te doen gebruikelijk vooraf te voldoen onder opgave van naam en lidmaatschapsnummer op rekeningnummer NL90INGB0001345245 t.n.v. de Nederlandse Rozenvereniging.
Mocht u na opgave eventueel verhinderd zijn, dan ontvangt u het bedrag retour.

Aanmelden per email bij Hennie Droste: hjgm.droste@gmail.com
In verband met het regelen van de groepsindeling en eventuele verdere berichtgeving, wil ik u vragen uw aanmelding (en eventuele afmelding) per e-mail aan mij te melden.
Graag ook met vermelding van aantal personen en mobiele nummer.
Hebt u eventuele vragen,
dan kunt u mij ook mobiel bereiken op 06-51440030.

Ja, ook de op 13 juni excursie gaat dus door, maar met voorbehoud.
We denken dat we op bovenstaande wijze de excursie op een verantwoorde manier kunnen laten doorgaan maar we kunnen niet in de toekomst kijken. Mocht de situatie daar aanleiding voor geven, dan komt er nader bericht via de mail en via de website.

Adressen
De Brummense Overtuin, Arnhemsestraat 39, 6971 AP Brummen https://www.debrummenseovertuin.nl/
Tuin aan ’t Leusveld, Rhienderensestraat 16, 6971 LS, Brummen
http://www.tuinaantleusveld.nl/
Tuin Farmhouse De Hoeve, Haarweg 11, 6975 AJ Tonden
https://www.farmhousedehoevetuin.nl/.
Rozenkwekerij De Wilde B.V. Hoveniersweg 12 7205 DA Zutphen
https://www.dewilde.nl/
Alle adressen en routes worden goed aangegeven in de gangbare navigatiesystemen.

Informatie van Kitty Karis (secretaris) en organisatie excursie.

Vorige 60e Int. Rozenconcours Den Haag 2020 geannuleerd
Volgende Rozenmaand juni 2020

You might also like

Herfst in de rozentuin

Dankzij de goede zomer hebben de meeste rozen het goed gedaan dit jaar. Goede doorgroei na augustus na enkele regenbuien en ook herhaalde uitbundige bloei. Dat is zo eind oktober

Najaarsbijeenkomst Boskoop op 22 september 2018

Het einde van het seizoen besluiten we traditiegetrouw met de Najaarsbijeenkomst. Dit jaar zijn we op 22 september 2018 te gast in Boskoop bij Jan Spek Rozen en het Rosarium

Frans Neuman 1961-2020

IN MEMORIAM Vandaag een week geleden is Frans Neuman op 59-jarige leeftijd overleden. Bijna 30 jaar heeft Frans in het rozenvak gewerkt. Met veel ervaring had hij ook de gave