Excursies 6 en 13 juni 2020 naar Brummen en Zutphen
27 mei 2020 311 bekeken

Excursies 6 en 13 juni 2020 naar Brummen en Zutphen

Zoals eerder al aangegeven zijn we vanwege de corona-maatregelen gehouden aan maximaal 29 deelnemers op 6 juni. We hanteren daarbij de volgorde van aanmelding. Op basis van het aantal aanmeldingen tot dusver is dit maximum al bereikt.
Voor leden die zich aangemeld hebben maar op ‘de wachtlijst’ staan en leden die zich alsnog willen aanmelden voor de excursie naar de Brummense tuinen en Rozenkwekerij De Wilde in Zutphen, bieden we nu alsnog een extra mogelijkheid om op zaterdag 13 juni de tuinen te bezoeken.

De opzet van 13 juni is identiek met die van 6 juni:
Vanwege de COVID19 omgangsregels moeten we enkele aanpassingen doen.

1e Maximaal 29 deelnemers
Er geldt een maximum van 29 deelnemers, e.e.a. op basis van volgorde van volgorde van aanmelding.
Mocht u na opgave alsnog verhinderd zijn, dan gelieve dit tijdig door te geven. We kunnen de vrijkomende plek dan aan een ander geven.

2e Gesplitste groepen (zo nodig)
Bij meer dan 20 deelnemers gaan we de groepen opdelen in twee groepen:
De eerste groep begint vanaf 10 uur in de Brummense Overtuin. En gaat vervolgens naar de Tuin aan ’t Leusveld en dan door naar Farmhouse de Hoeve.
De tweede groep gaat de omgekeerde volgorde: Zij begint vanaf 10 uur in Farmhouse De Hoeve en gaat vervolgens naar Tuin aan ’t Leusveld en vervolgens de Brummense Overtuin.
Wij zijn dus als voltallige groep bij elkaar in de tuin aan ’t Leusveld en bij het afsluitende bezoek aan de Rozenkwekerij de Wilde.
U krijgt van Hennie Droste 3 juni een emailbericht met de groepsindeling.

3e Bij de lunch zelf uw belegde broodjes meenemen
Om zoveel mogelijk eventuele besmettingsrisico’s te vermijden, hebben we overlegd, dat de Tuin aan ’t Leusveld geen brood serveert. Gelieve uw brood zelf mee te nemen.
Er is wel koffie/thee, melk, vruchtendrank, soep en fruit.

4e Kosten
In verband met de aanpassing in de lunch hebben we overlegd om de dagprijs met een 1 euro te verlagen. De kosten bedragen dus € 24 euro. Zoals te doen gebruikelijk vooraf te voldoen onder opgave van naam en lidmaatschapsnummer op rekeningnummer NL90INGB0001345245 t.n.v. de Nederlandse Rozenvereniging.
Mocht u na opgave eventueel verhinderd zijn, dan ontvangt u het bedrag retour.

Aanmelden per email bij Hennie Droste: hjgm.droste@gmail.com
In verband met het regelen van de groepsindeling en eventuele verdere berichtgeving, wil ik u vragen uw aanmelding (en eventuele afmelding) per e-mail aan mij te melden.
Graag ook met vermelding van aantal personen en mobiele nummer.
Hebt u eventuele vragen,
dan kunt u mij ook mobiel bereiken op 06-51440030.

Ja, ook de op 13 juni excursie gaat dus door, maar met voorbehoud.
We denken dat we op bovenstaande wijze de excursie op een verantwoorde manier kunnen laten doorgaan maar we kunnen niet in de toekomst kijken. Mocht de situatie daar aanleiding voor geven, dan komt er nader bericht via de mail en via de website.

Adressen
De Brummense Overtuin, Arnhemsestraat 39, 6971 AP Brummen https://www.debrummenseovertuin.nl/
Tuin aan ’t Leusveld, Rhienderensestraat 16, 6971 LS, Brummen
http://www.tuinaantleusveld.nl/
Tuin Farmhouse De Hoeve, Haarweg 11, 6975 AJ Tonden
https://www.farmhousedehoevetuin.nl/.
Rozenkwekerij De Wilde B.V. Hoveniersweg 12 7205 DA Zutphen
https://www.dewilde.nl/
Alle adressen en routes worden goed aangegeven in de gangbare navigatiesystemen.

Informatie van Kitty Karis (secretaris) en organisatie excursie.

Vorige 60e Int. Rozenconcours Den Haag 2020 geannuleerd
Volgende Rozenmaand juni 2020

You might also like

Echte meeldauw en nu?

Het komt niet vaak voor, echte meeldauw op rozen, maar het gebeurt soms wel. Kleine of grotere witte vlekken op de wat jongere bladeren of knoppen, gevolgd door vervorming van

Ecologisch Rosarium Amstelpark Amsterdam 2 juli 2020

Op 2 juli 2020 hebben Gon en ik een bezoek gebracht aan het Rosarium Amstelpark in Amsterdam. Niet naar het gelijknamige restaurant bij de ingang, maar de rozentuin. Ooit de

Week van de Potroos Lottum 18-25 juni 2017

Uniek evenement rond de smaak van de roos tijdens de ‘Week van de Potroos’ in De Rozenhof Lottum Voor rozenliefhebbers valt er ook in 2017 veel te genieten en te