Nazomerbijeenkomst zaterdag 10 september 2016
29 juli 2016 2375 Views

Nazomerbijeenkomst zaterdag 10 september 2016

Zaterdag 10 september 2016, Nazomerbijeenkomst met een bezoek aan de Botanische Tuinen in Utrecht

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Nazomerbijeenkomst op zaterdag 10 september 2016 in Utrecht. Deze keer zullen we een bezoek aan de Botanische Tuinen brengen. Na ontvangst met koffie en iets lekkers zullen gidsen ons door de tuinen en kassen rondleiden. Na deze rondleiding gaan we genieten van een lunchbuffet in restaurant het Van der Valk Hotel De Bilt.

Geschiedenis

De Utrechtse Botanische Tuinen behoren tot de oudste nog bestaande universitaire tuinen van Nederland. De Tuinen zijn opgericht in 1639, drie jaar na de oprichting van de Utrechtse Universiteit. De eerste tuin werd aangelegd op het toenmalige bolwerk Sonnenborgh, waar zich nu de Sterrenwacht bevindt. Deze tuin werd aangelegd als onderwijstuin voor studenten in de medicijnen. Biologie als vak bestond in die tijd nog niet. Met een oppervlak van circa 1 hectare en ongeveer 650 soorten was de Utrechtse hortus, in vergelijking met andere botanische tuinen in Nederland, een kleine tuin. Ondanks zijn geringe omvang speelde de Utrechtse tuin, naast die in Leiden en Amsterdam, een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de systematische plantkunde in Nederland. In 1723 kocht de universiteit een ruimer en beter terrein aan de Nieuwegracht. De bijbehorende tuin werd door de toenmalige hortulanus Serrurier aangelegd volgens het plantensysteem van de Leidse hoogleraar Boerhaave. Nog in het jaar van aankoop werd bovendien een oranjerie ten behoeve van kuipplanten gebouwd. In 1747 ontwikkelde de toenmalige directeur en hoogleraar Van Wachendorff een eigen plantensysteem, de ‘Horti Ultraiectini Index’, geënt op het systeem van Linnaeus. In de tweehonderd jaar die volgden, bleven de Tuinen gehuisvest aan de Nieuwegracht. In 1920 kreeg de Universiteit het Cantonspark te Baarn in beheer. Vanaf dat moment had de Utrechtse universiteit twee Botanische Tuinen. In Utrecht heette de tuin ‘Hortus Botanicus’ en de tuin in Baarn hield de naam Cantonspark. Van 1964-1987 was ook op het landgoed ‘Sandwijck’ in De Bilt een kascollectie ondergebracht. Deze verhuisde in 1987, samen met de collecties uit het ‘Cantonspark’ en de Hortus Botanicus aan de Nieuwegracht, naar het nieuwe kassencomplex in De Uithof. De kassen daar zijn volgens de nieuwste inzichten gebouwd en het klimaat in de verschillende eenheden wordt met computers gestuurd. Het Cantonspark en landgoed Sandwijck werden afgestoten. Tegenwoordig is het grootste deel van de plantencollectie van de Botanische Tuinen te vinden in de tuinen rond Fort Hoofddijk in Utrecht.  Op de locatie van de oude hortus is inmiddels het Utrechtse Universiteitsmuseum gevestigd. De oude hortus is ingericht als ‘Museumtuin’ en is toegankelijk voor het publiek.

Rotstuin

Het hoogste punt van de rotstuin ligt circa 12 meter boven het niveau van de Fortgracht. Wat soortenrijkdom en oppervlakte betreft, is het één van de grootste rotstuinen van Europa. In 1963 werd begonnen met de aanleg van de Rotstuin, boven op de remises van het Fort. Een groot voordeel was natuurlijk dat de remises zelf al voor hoogteverschil zorgden. Toch moest nog 2.100 ton rotsblokken uit de Ardennen aangevoerd worden om de Rotstuin te vervol-maken en ‘aan te kleden’. In de Rotstuin zijn verschillende biotopen of milieus te vinden: Cultuurvarianten; rotsplanten speciaal gekweekt voor hun dubbele bloemen of bijzondere bladkleuren, Primula-soorten, Soorten die zich thuis voelen op zure en vochtige ondergrond van bergbossen. Een bijzonder onderdeel van de Rotstuin is het Hoogveenmoerasje, een stukje oer-Nederland. Hier staat zomers de Rietorchis in bloei en vindt u Zonnedauw en Veenpluis.

Systeemtuin

De Systeemtuin is van oorsprong een echte onderwijstuin. In deze en andere vergelijkbare tuinen bestudeerden en leerden studenten biologie vroeger de verwantschapslijnen tussen de verschillende plantensoorten. De laatste jaren wordt de Systeemtuin weer in toenemende mate voor dit soort onderwijs gebruikt. Centraal in de Utrechtse Systeemtuin staan voorbeelden van de evolutionair gezien oudste, tegenwoordig nog voorkomende, bloemplanten: de Magnolia’s en Waterlelies. Vanuit dit centrale punt kan men via de paden de evolutionaire ontwikkeling van de bloemplanten letterlijk doorlopen.

Thematuin

De Thematuin is een relatief nieuw tuindeel (uit 1995) waarbij een beroep wordt gedaan op alle zintuigen: planten om te ruiken, te zien, te voelen, te proeven en zelfs te horen. Er zijn 17 thema’s die allemaal op een andere manier de specifieke kenmerken van planten en/of het gebruik van planten door mensen belichten.  Naast een aantal vaste thema’s zoals ‘Komt een plant bij de dokter!’, ‘Bloemrijke informatie’ (een thema over de verschillende soorten bloeiwijzen en bloemen) en ‘Planten als wegwijzers’, worden ook regelmatig thema’s gewisseld om aan te sluiten bij de jaarthema’s.

Kassen

Het publieksgedeelte van de Kassen bestaat uit:

  • de Centrale hal met veel succulenten.
  • de Koude of Subtropische kas met kuipplanten of ‘Kaapse gewassen’ zoals Sinaasappel en Brugmansia. Een deel van de beplanting is hier vast, maar een groot deel van de kuipplanten gaat ‘s zomers naar buiten.
  • de Tropische kas waar alle écht tropische planten staan. Hier wordt de temperatuur constant op circa 21 graden Celsius gehouden bij een luchtvochtigheid van overdag rond 55% en ‘s nachts ongeveer 95%. Hier staan onder meer Cacao, Papaja en Liaansoorten.
  • Drie collectiekasjes met voornamelijk Orchideeën en Bromelia’s.
  • De Klimmersgang met onder meer diverse soorten Passiebloem en andere bloeiende, tropische klimmers.

 

Programma

10.30 – 11.15 uur   Ontvangst met koffie en iets lekkers in de Serre van de Botanische Tuinen 11.15 – 12.45 uur   Rondleiding tuinen en kassen13.00 – 14.30 uur   Lunchbuffet in Van der Valk Hotel De Bilt

 

Kosten en aanmelding

De kosten bedragen € 31.-  p.p.. Betaling via de penningmeester t.n.v. Nederlandse Rozenvereniging te Rotterdam op bankrekeningnummers NL90 INGB 0001 3452 45 of NL06 RABO 0343 6720 14 onder vermelding ‘Nazomerbijeenkomst 2016’ en lidnummer. Aanmelding, met eventuele dieetwensen, graag uiterlijk 1 september 2016 bij Lianne Nouwens per e-mail lianne.nouwens@xs4all.nl of telefonisch 06-51223374.

Wij verzoeken u aan te geven of u in het bezit bent van een museumjaarkaart en of u deze wilt gebruiken bij het bezoek aan de Botanische Tuinen.

 

Locaties

Botanische Tuinen Universiteit Utrecht

Budapestlaan 17

3534 HD Utrecht Openbaar vervoer

Met het openbaar vervoer zijn de Tuinen vanaf Utrecht CS te bereiken met de lijnen 12, 28, 128 en 228 te bereiken, uitstappen bij de  haltes Padualaan of Botanische Tuinen.

 

Van der Valk Hotel De Bilt
De Holle Bilt 1
3732 HM De Bilt

 

 

Previous Excursie 20 augustus 2016
Next Sirius, Gouden roos van Den Haag 2016

You might also like

Rozentuin Belmonte arboretum op TV 14 juni 2018 – herhaling 2017

Op donderdag 14 juni 2018 werd het onderwerp Rozen Belmonte arboretum te Wageningen in beeld gebracht in het TV programma BinnensteBuiten van de kro-ncrv met de veronderstelling dat het een

Rozen en de hittegolf

Hoe zijn rozen de hittegolf doorgekomen? De warmte en hitte vanaf eind juni t/m 7 augustus 2018 was een nieuwe ervaring, ook voor tuinrozen. Wanneer je in deze periode niets

Franse rozen van Meilland

In het Rozenbulletin van juli 2018 schreef Rogier Willeghems een artikel met de titel: De Meilland Dynastie. Voor liefhebbers en kenners is de naam Meilland uit Frankrijk een begrip. Voluit