Op pad in Nederland

Op pad in Nederland

De activiteitenkalender van de Nederlandse Rozenvereniging

Op stap in Nederland

Excursieprogramma   

[eo_events showpastevents=false event_category=”NRV excursies”]

 

 

Algemeen:

Minimaal 10 dagen tevoren aanmelden bij de leiding van de desbetreffende excursie.( Een eerdere aanmelding wordt op prijs gesteld!). Dit kan via online aanmelden  button

Betaling via de penningmeester, t.n.v. Nederlandse Rozenvereniging ING bank 13.45.245 of RABO bankrekening  34.36.72.014 . S.v.p. vermelding naam excursie, lidnummer of ook adres.

Voorwaarden:

Uiterlijk 7 dagen voor de excursie dient het bedrag binnen te zijn bij de penningmeester, Indien de aanmelding wordt geannuleerd vanaf de 7e dag tot de dag van de excursie is het volle bedrag verschuldigt