Symposium Dé Roos en doop nieuwe roos door Koningin Máxima
15 juni 2017 3340 bekeken

Symposium Dé Roos en doop nieuwe roos door Koningin Máxima

Vandaag, dinsdag 13 juni 2017, staan er grote dingen op rozengebied te gebeuren in Winschoten. Dit jaar bestaat het Rosarium in het Stadspark van Winschoten 50 jaar en dat wordt gevierd. De gemeente Oldambt, waartoe Winschoten behoort, heeft het ‘Jaar van de Roos’ uitgeroepen. Nu is er ’s morgens het Symposium Dé Roos over een aantal aspecten uit de rozenteelt of die er voor nodig zijn.
Voor de officiële opening van het symposium overhandigt Dick Schenk, de voorzitter van de Nederlandse Rozenvereniging, een oorkonde aan de wethouder Groen, Ricky van den Aker. Dit als dank voor de steun aan en het onderhoud van het Rosarium de afgelopen 50 jaar. Met name worden de heren Antoine van Schaik en Bert Reinders genoemd die hierin een groot aandeel hadden.
In haar welkoms-woord bedankt de wethouder op haar beurt de Rozenvereniging, die samen met de gemeente dit symposium heeft georganiseerd en deze dag mogelijk heeft gemaakt.

Dick Schenk overhandigt de oorkonde aan Ricky van den Aker Odetta de Jager ontvangt eveneens een oorkonde 50 jaar Rosarium

Geert van Kerkvoorde van de firma DCM bijt als eerste spreker de spits af. Hij vertelt hoe belangrijk een goede bodem is voor de sportvelden, parken en natuurlijk rozen. Ieder gebruik van de grond vraagt een andere bodemstructuur. Hij geeft manieren aan om dit te bereiken. Belangrijk daarbij is de bodemanalyse. Die helpt bij het bepalen met wat voor grond je te maken hebt en hoe je deze kunt verbeteren.
Ook de volgende spreker Hans Rozenveld van Rozenveld Hoveniers heeft het over grondverbetering. Hiervoor wordt op zijn bedrijf gebruik gemaakt van de Bokashi methode. Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Deze methode komt uit Japan en maakt gebruik van o.a. bacteriën om organisch materiaal te fermenteren. Na het fermenteren kan dit ‘product’ weer door de grond gewerkt worden om het te verbeteren.

Na de koffiepauze is het de beurt aan Jan Boneschansker om iets over de teelt van onderstammen rondom Winschoten te vertellen. Deze teelt is voor de oorlog begonnen omdat de groenteteelt toen steeds minder opbracht. In de toptijd van 1980 tot ca 2000 werden er 80 tot 100 miljoen onderstammen in Oldambt gekweekt en waren er ca. 400 personen bij deze kwekerijen werkzaam. Belangrijke veredelaars waren toen de proeftuin in Noordbroek en de firma Smid.
Nog steeds worden er rond 20 miljoen onderstammen in de regio gekweekt.
Aart Westdijk van Hanekamp Duraroos spreekt over de roos in het openbaar groen. Waarom zijn die belangrijk? Omdat eigenlijk iedereen van rozen blij wordt. Ze brengen gedurende een lange tijd in de zomer kleur in de straat, het plantsoen of de parken. Nu veel heesterrozen op eigen wortel gekweekt worden, wordt het onderhoud gemakkelijker en kan de roos veel meer in het openbaar groen worden toegepast. Hij laat vele voorbeelden hiervan zien.
Als laatste krijgt Frans Neuman van Belle Epoque het woord. Hij spreekt over het ontstaan van de roos, d.w.z. hoe gaat het winnen/kweken van een nieuwe roos. Het begint met het plan om een bepaald soort roos te maken, het kruisen, het opkweken van de zaailingen, het selecteren en tenslotte het oculeren op een onderstam. Belangrijk in dit proces is het oorspronkelijke plan voor ogen houden, het weg-selecteren van rozen die daaraan niet voldoen en tenslotte het overhouden en vermeerderen van de roos die dat wel doet.

Na de lunch wordt Koningin Máxima verwacht. Zij arriveert rond 13:00 uur. In de symposium ruimte wordt zij door Dick Schenk welkom geheten. Hij legt haar uit, wat de Rozenvereniging precies inhoudt en doet, zoals het organiseren van excursies voor de leden, maar ook het mede-organiseren van de rozenkeuringen. Deze keuringen stellen veredelaars en kwekers in de gelegenheid hun rozen onder de aandacht van de bedrijfstak maar vooral ook van het publiek te brengen.
Hierna wordt de film Dé Roos van Gerrie Meyer en Bert Reinders vertoond.

Na vertoning van deze film over de ontwikkeling van de roos trekt een delegatie van deskundigen zich terug met de gastheren burgemeester Pieter Smit en NRV voorzitter Dick Schenk, aangevuld met de commissaris van de koning de heer F.J. Raas en de kamerheer van Groningen de heer J.H. Wolters voor een kringgesprek in het Rozenpaviljoen. De Koningin stelt hier talrijke vragen zowel technisch als wel op het gebied van innovatie.

Na dit gesprek komt het moment waar iedereen buiten op wachtte. Onder grote publieke belangstelling wordt een nieuwe roos door de Koningin met water uit de Ernst Casimir van Nassau bron uit Bad Nieuweschans gedoopt. Daar wordt de naam onthuld: de Koningin Máxima roos. Deze roos is gewonnen door Marco Braun en wordt door Belle Epoque gekweekt en op de markt gebracht.

Koningin Maxima op weg naar het nieuwe rozenperk Koningin Maxima doopt de rozen

Koningin Maxima heeft de nieuwe roos gedoopt in het Rosarium Winschoten - 13 juni 2017

Het roosnaambord Koningin Maxima in het Rosarium Winschoten - Oldambt

Elianne Kiers, kinderstadsdichter van Oldambt, groep 8 van de CBS Annewieke te Scheemda, droeg haar gedicht voor, geheel in het teken van de roos.
Vervolgens begeeft een klein gezelschap zich op weg naar vier exemplaren van de rosa ‘Koningin Máxima’. In het bijzijn van de Koningin overhandigt Dick Schenk deze exemplaren aan de vier gebiedswethouders van de gemeente Oldambt.
Vervolgens wandelt men verder naar verschillende plantvakken, onder de rozenboog door die vernoemd is naar Antoine van Schaik, met daarin de prachtig bloeiende Rosa ‘Kiftsgate’. Bij de plantvakken wordt uitleg gegeven aan Hare Majesteit over de ontwikkeling van de roos in de praktijk door het hoofd plantsoenendienst van de gemeente Oldambt, Bert Reinders.

Het boeket met Koningin Maxima

Het boeket met Koningin Maxima

Een wandeling door de rozenboog
Na een uitgebreide wandeling en begroeting van het talrijke publiek (± 2500 bezoekers) komt het gezelschap terug in de symposiumtent, waar Hare Majesteit in gesprek gaat met vier medewerkers van de plantsoenendienst van de gemeente.
Na een kort dankwoord door de voorzitter van de Nederlandse Rozenvereniging wordt het Koninklijk Gezelschap uitgezwaaid.

Rozenmeisjes zeggen de Koningin gedag

Terugkijkend op een geweldige dag met veel aandacht voor de gemeente Oldambt en de Nederlandse Rozenvereniging wordt nog een afscheidsdrankje genuttigd.

Verslag Gon Homburg en Dick Schenk
foto’s Hans Homburg

Een foto-verslag van het Symposium Dé Roos en de onthulling en doop van de nieuwe roos door Koningin Máxima vindt u in de Fotogalerij

UITNODIGING voor het Rozenfestival in het Rosarium Winschoten op 1 en 2 juli 2017
Op deze zaterdag en zondag is er veel te beleven in Winschoten, iedereen is van harte uitgenodigd,
zie de website www.rozenvestivalwinschoten.nl

Vorige Koningin Máxima doopt nieuwe roos op 13 juni 2017 in Rosarium Winschoten
Volgende Dag van de Roos Westbroekpark Den Haag 16 juli 2017

You might also like

En we noemen hem Alexander

Op zaterdag 7 april bezocht ik het Rosarium van de Hortus botanicus Leiden op een eerste prachtige zonnige dag, puur lente. De rozenstruiken waren al in beweging en het uitbotten

PR activiteit voor nieuwe leden

Om de ledenwerving eenvoudig te maken is een brochure gemaakt met een “Welkom bij de Nederlandse Rozenvereniging”. De vereniging wordt hierin voorgesteld met de onderwerpen: Rozenbulletin, website en verenigingsactiviteiten. Met

Wetenschappelijk rozen veredelen en ALV 7-3-2020

Rozen kweken of veredelen wordt al ruwweg 200 jaar als vak beoefend in veel landen en je zou denken dat de grens en de mogelijkheden zijn bereikt om iets bijzonders