Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 23 januari 2016

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 23 januari 2016

Zaterdag 23 januari 2015, Nieuwjaarsbijeenkomst in Singer Laren

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 23 januari 2016 in Laren. Deze keer zullen we Singer Laren bezoeken.

Singer Laren
De Singer concertzaal (tegenwoordig: Singer Theater) en het Singer Museum zijn een museum en theater, naast elkaar gevestigd in Laren (Noord-Holland). Ze zijn de erfenis van de Amerikaanse kunstverzamelaar William Singer (1868-1943). William Singer was de zoon van een staalmiljonair uit Pittsburgh. Samen met zijn vrouw Anna Spencer Brugh reisde hij door Europa en vestigde zich in 1901 in de kunstenaarskolonie Laren. Daar lieten ze in 1911 villa De Wilde Zwanen bouwen, onderdeel van het huidige Singer Laren. Na Williams overlijden in 1943 bracht Anna Singer de collectie onder in een stichting ter herinnering aan haar echtgenoot. Om de groeiende collectie voor het publiek toegankelijk te maken werd de villa in de periode 1953-1956 uitgebreid met een concertzaal en een museumvleugel, naar een ontwerp van de Larense architect Wouter Hamdorff. De vaste collectie van het Singer Museum, genoemd de Singer Collectie, bevat onder meer werken van Albert Neuhuys, Bart van der Leck, Eddy Roos, William Singer, Hein Kever, Evert Pieters, Ferdinand Hart Nibbrig, Lou Loeber, Chris Beekman, Gustave De Smet, Auguste Rodin en Jan Sluijters. Het Singer Museum organiseert daarnaast jaarlijks enkele speciale tentoonstellingen. Anna Singer was een enthousiaste pianiste met een muzikale achtergrond, daarom liet zij aan de villa De Wilde Zwanen in 1956 een concertzaal bouwen. Het Singer theater vervulde een unieke rol bij de opkomst van de televisie in Nederland, met pioniers als Willem Duys en Mies Bouwman. ‘Rechtstreeks vanuit de Singer Concertzaal…..’ kwamen meer dan 3000 bekende programma’s. Het aanvankelijk als concertzaal bedoelde theater is in de loop der jaren uitgegroeid tot een theater met een volwaardige theaterprogrammering met vele bekende toneelspelers, cabaretiers en musici.

1. Rodin, ‘De Denker’. in Singer

Tentoonstelling Kirchner, Expressionist in de bergen.
In 2016 viert Singer Laren haar 60-jarig bestaan. Als start van dit bijzondere jaar presenteert Singer van 9 december 2015 t/m 22 mei 2016 de tentoonstelling Kirchner. Expressionist in de bergen. Ernst Ludwig Kirchner (Aschaffenburg 1880-Davos 1938) behoort tot de belangrijkste kunstenaars uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij is een van de oprichters van de Duitse, expressionistische kunstenaarsbeweging Die Brücke. Het grootste deel van zijn werkzame leven bracht hij echter door in het Zwitserse alpendorp Frauenkirch nabij Davos, van 1917 tot aan zijn dood in 1938. De tentoonstelling Kirchner. Expressionist in de bergen richt zich op de ruim twintig jaar dat Kirchner in Zwitserland woonde en werkte. De kunstenaar had het grootsteedse Duitse leven ingewisseld voor een zelfgekozen isolement, hoog in de Zwitserse Alpen. Ruim twintig jaar functioneerde Kirchner als eenmans- kunstenaarskolonie’, eigentijdse variant van de negentiende-eeuwse kunstcentra Barbizon, Worpswede of Laren. Bevriende kunstenaars en kunsthandelaren bezochten de meester in Frauenkirch, dat in de bergen ligt nabij Davos. Onder hen was de Nederlandse schilder Jan Wiegers met wie Kirchner een diepe vriendschap sloot. Ze schilderden veelvuldig samen, waarbij Kirchner de jongere Wiegers doceerde en inspireerde. Hieruit kwam in het Nederlandse Groningen de expressionistische kunstenaarsbeweging ‘De Ploeg’ voort. In de tentoonstelling zullen ook Zwitserse werken van Wiegers te zien zijn. De tentoonstelling is chronologisch van opzet en begint met Kirchners Duitse periode in Berlijn, Dresden en Fehrman aan de Oostzee (1905-1917). Een beeld, enkele belangrijke schilderijen en werken op papier introduceren Kirchner als grote Brücke kunstenaar. De rest van de tentoonstelling is gericht op Kirchners Zwitserse jaren die het overgrote deel van zijn werkzame leven uitmaken. De expositie is een samenwerking met het Kirchner Museum in Davos, dat een 25-tal schilderijen en een 50-tal tekeningen, aquarellen, grafiek, foto’s en beelden aan Singer zal uitlenen.

4. Kirchner, Drei nackte Frauen mit Kindern, 1925-26, olieverf op doek, 151 x 120 cm

 

Programma
10.30 – 10.45 uur Ontvangst met koffie en gebak en uitwisselen van nieuwjaarswensen
10.45 – 11.30 uur Lezing over geschiedenis Singer Laren en de tentoonstelling Kirchner
11.30 – 12.30 uur  Bezoek tentoonstelling Kirchner of vaste collectie Singer Laren
12.30 – 14.00 uur Lunch
14.00    Indien gewenst het museum zelf verder bezoeken

2. Villa de Wilde Zwanen

 

 

 

 

 

 

Kosten en aanmelding
De kosten bedragen  € 36,-  p.p.. Betaling via de penningmeester t.n.v. Nederlandse Rozenvereniging te Rotterdam op bankrekeningnummer ING NL90 INGB 0001 3452 45 of Rabobank NL06 RABO 0343 6720 14 onder vermelding ‘Nieuwjaarsbijeenkomst 2016’ en lidnummer. Aanmelding graag uiterlijk 13 januari 2016 bij Lianne Nouwens per e-mail lianne.nouwens@xs4all.nl of telefonisch 06-51223374. Aanmelden kan natuurlijk ook via de website. Bij uw aanmelding kunt u ook uw eventuele dieetwensen kenbaar maken. Ook verzoeken we u aan te geven of u in het bezit bent van een museumjaarkaart en of u deze wilt gebruiken bij het bezoek aan Singer Laren.

Aanmelden nieuwjaarsbijeenkomst

Bezig met versturen

Locatie
Singer Laren
Oude Drift 1
1251 BS Laren
035-5393939
Voor de deur kan gratis worden geparkeerd.

Reizen per openbaar vervoer
Per trein naar Station Hilversum. Van bushalte station Hilversum naar bushalte Brink in Laren. Vanaf daar is het circa 7 minuten lopen; volg Brink richting Zomertuin en vervolg de weg naar Naarderstraat en sla vervolgens linksaf Oude Drift in.

Previous Verslag excursie Roparu Rozen
Next Algemene Ledenvergadering 12 maart 2016

You might also like

Verslag 2-daagse tuinenreis Friesland 4 en 5 augustus 2017

Tijdens de 2-daagse tuinenreis Friesland hebben we vijf tuinen bezocht. Dag 1 De eerste stop was de Oevertuin in De Blesse. Hier werden we welkom geheten met een kopje koffie,

Verslag tentoonstelling ‘De Rozenkoningin’ 17 augustus 2017

Op donderdag 17 augustus 2017 de tentoonstelling aquarellen van Geertruida Gorter – ten Cate Hoedemaker bekeken in het Museum Bussemakerhuis in Borne. Het laatst overgebleven fabrikeurshuis in Overijssel. Jan Bussemaker

Herbloei rozen tot eind oktober

Om de herbloei van de moderne trosrozen te stimuleren in deze fase van het jaar moeten de planten nog wel even geholpen worden. Eigenlijk hebben de planten maar weinig hulp