Bestuur

Vacature

Voorzitter

Aandachtsgebied:
vertegenwoordiging in binnen- en buitenland

Willem Jan Pepping

Bestuurslid en vicevoorzitter​

Aandachtsgebied:
buitenlandse reizen

Margot Haakman

Penningmeester

Aandachtsgebied:
een gezonde financiële omgeving van de vereniging

penningmeester@rozenvereniging.nl

Kitty Karis

Secretaris, ledenadministratie, contacten binnen- buitenland en eindredactie

Aandachtsgebied:
secretariaat, ledenadministratie, contacten binnen- buitenland en eindredactie

secretaris@rozenvereniging.nl

Simon Duin

Bestuurslid​

Aandachtsgebied:
Houdt zich vooral bezig met naamsbekendheid van de Rozenvereniging en het ledenaantal

Commissies

Commissie
Buitenlandse reizen

– Willem Jan Pepping
– Netty Verdouw

Commissie
Op stap in Nederland

– Hennie Droste
– Ria de Vrind
– Luuk Vlek

Erelid/-leden

– Piet Bakker

PR Commissie

Marga Verwer
pr@rozenvereniging.nl

Sinds juli 2018 is Marga Verwer
Voorzitter commissie – International Rose Trials.

World Federation of Rose Societies

Redactiecommissie Rozenbulletin

– Kitty Karis (eindredactie a.i.)
– Ien Hempenius
– Monique Nuijten
– Marnix Bakker
– Roger Willeghems

redactie@rozenvereniging.nl

Eindredactie

– Kitty Karis

eindredactie@rozenvereniging.nl

Persberichten worden behandeld door de eindredactie.

Algemeen

Statuten, Redactiestatuten en Huishoudlijk Reglement

Deze zijn op aanvraag te verkrijgen via de secretaris: secretaris@rozenvereniging.nl.

Fotoverantwoording

Alle foto’s op deze site zijn copyright van de Nederlandse Rozenvereniging. Diverse leden (fotografen) hebben ons toestemming gegeven om hun foto’s te gebruiken. Indien u in contact wilt komen met specifieke fotografen en/of foto’s van deze site wilt gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via redactie@rozenvereniging.nl.