Bestuur en Commissies

Bestuur en Commissies

Bestuur

 
Dick SchenkDick Schenk
Voorzitter

Aandachtsgebied: vertegenwoordiging in binnen- en buitenland
Kitty Karis
Secretaris en eindredacteur (per 01-2018 a.i.) van het Rozenbulletin

Aandachtsgebied:
secretariaat, ledenadministratie, contacten binnen- buitenland en eindredactie (a.i.)
Email: secretaris@rozenvereniging.nl
Post kunt u sturen aan: Secretaris / ledenadministratie,
Nederlandse Rozenvereniging, Kerkstraat 6, 4115 RV  Asch
Leny Franken-Nuijten
Penningmeester

Aandachtsgebied: een gezonde financiële omgeving van de vereniging
Email: penningmeester@rozenvereniging.nl
Willem Jan Pepping
Bestuurslid en vice-voorzitter

Aandachtsgebied: buitenlandse reizen

Ereleden

Piet Bakker

Commissies

Redactiecommissie Rozenbulletin
Kitty Karis (eindredactie a.i.)
Ien Hempenius
Monique Nuijten
Marnix Bakker
Roger Willeghems
Email groep: redactie@rozenvereniging.nl

Eindredactie
Kitty Karis
Email: eindredactie@rozenvereniging.nl
Persberichten worden behandeld door de eindredactie.
Commissie - Op stap in Nederland
Hennie Droste
Ria de Vrind
Luuk Vlek
Commissie - Buitenlandse reizen
Willem Jan Pepping
Netty Verdouw
PR-Commissie
Marga Verwer
Email marga.verwer@ziggo.nl

Sinds juli 2018 is Marga Verwer
Voorzitter commissie - International Rose Trials
World Federation of Rose Societies

Informatie

Kalender redactie Rozenbulletin 2021
Op deze kalender staat informatie (richtlijn) voor de redactie, bestuur en leden.
PR-evenementen zijn niet ingepland i.v.m. COVID-19 maatregelen.

Klik op de link Bekijk de kalender 2021 (pdf)
Huishoudelijk Reglement NRV 2018
Dit Huishoudelijke Reglement 2018 is goedgekeurd in de ALV op 3 maart 2018 te Rhenen.