Bestuur en Commissies

Bestuur en Commissies

Bestuur

 
Dick SchenkDick Schenk
Voorzitter

Aandachtsgebied: vertegenwoordiging in binnen- en buitenland
Kitty KarisKitty Karis
Secretaris

Aandachtsgebied: secretariaat, ledenadministratie, contacten binnen- buitenland
Email: secretaris@rozenvereniging.nl
Post kunt u sturen aan:
Secretaris / ledenadministratie
Nederlandse Rozenvereniging, Kerkstraat 6, 4115 RV  Asch
Leny Franken-Nuijten
Penningmeester

Aandachtsgebied: een gezonde financiële omgeving van de vereniging
Email: penningmeester@rozenvereniging.nl
Kees MirandeKees Mirande
Bestuurslid

Aandachtsgebied: buitenlandse reizen
Hans Homburg
Bestuurslid

Aandachtsgebied: website

Commissies

Redactiecommissie Rozenbulletin
Kitty Karis (a.i)
Els de Krijger
Ien Hempenius
Monique Nuijten
Marnix Bakker
Roger Willeghems
Email groep: redactie@rozenvereniging.nl

Eindredactie
Kitty Karis
Email: eindredactie@rozenvereniging.nl
Persberichten worden behandeld door de eindredactie.
Commissie - Op stap in Nederland
Rita Deenenkamp
Koosje van de Giessen
Ria de Vrind
Luuk Vlek
Commissie - Buitenlandse reizen
Kees Mirande
Netty Verdouw
PR-Commissie
Marga Verwer
Email marga.verwer@ziggo.nl

Informatie

Kalender redactie Rozenbulletin 2018
Op deze kalender staat informatie (richtlijn) voor de redactie, bestuur en leden. Voor zover bekend zijn ook de evenementen vermeld - peildatum 22-01-2018.
Bekijk de kalender 2018
Huishoudelijk Reglement NRV 2018
Dit Huishoudelijke Reglement 2018 is goedgekeurd in de ALV op 3 maart 2018 te Rhenen.
Voorgaande Huishoudelijk Reglement NRV 2004
Het vorige Huishoudelijke Reglement werd vastgesteld op 13 maart 2004.

Dit is de vorige versie HR die per 3 maart 2018 is vervangen door de vastgestelde versie 2018. Binnenkort wordt deze van de site verwijderd.