Bestuur en Commissies

Bestuur en Commissies

Bestuur

 
Dick SchenkDick Schenk
Voorzitter

Aandachtsgebied: vertegenwoordiging in binnen- en buitenland
Kitty Karis
Secretaris en eindredacteur (per 01-2018 a.i.) van het Rozenbulletin

Aandachtsgebied:
secretariaat, ledenadministratie, contacten binnen- buitenland en eindredactie (a.i.)
Email: secretaris@rozenvereniging.nl
Post kunt u sturen aan: Secretaris / ledenadministratie,
Nederlandse Rozenvereniging, Kerkstraat 6, 4115 RV  Asch
Leny Franken-Nuijten
Penningmeester

Aandachtsgebied: een gezonde financiële omgeving van de vereniging
Email: penningmeester@rozenvereniging.nl
Willem Jan Pepping
Bestuurslid en vice-voorzitter

Aandachtsgebied: buitenlandse reizen
Hans Homburg
Bestuurslid

Aandachtsgebied: website / webredactie
Email: webmaster@rozenvereniging.nl

Commissies

Redactiecommissie Rozenbulletin
Kitty Karis (eindredactie a.i.)
Els de Krijger - Els is tot onze ontsteltenis op 10 januari 2021 overleden
Ien Hempenius
Monique Nuijten
Marnix Bakker
Roger Willeghems
Email groep: redactie@rozenvereniging.nl

Eindredactie
Kitty Karis
Email: eindredactie@rozenvereniging.nl
Persberichten worden behandeld door de eindredactie.
Commissie - Op stap in Nederland
Hennie Droste
Ria de Vrind
Luuk Vlek
Commissie - Buitenlandse reizen
Willem Jan Pepping
Netty Verdouw
PR-Commissie
Marga Verwer
Email marga.verwer@ziggo.nl

Sinds juli 2018 is Marga Verwer
Voorzitter commissie - International Rose Trials
World Federation of Rose Societies

Informatie

Kalender redactie Rozenbulletin 2020
Op deze kalender staat informatie (richtlijn) voor de redactie, bestuur en leden.
Voor zover bekend zijn ook de evenementen en PR vermeld - peildatum 18-03-2020.
Update 24-04-2020: Alle PR-evenementen zijn afgelast i.v.m. COVID-19 maatregelen.
Buitenlandse Rozenreis Duitsland - Denemarken op 24 april 2020 GEANNULEERD vanwege te weinig deelnemers, zie de Agenda.
Klik op de link Bekijk de kalender 2020 (pdf)
Huishoudelijk Reglement NRV 2018
Dit Huishoudelijke Reglement 2018 is goedgekeurd in de ALV op 3 maart 2018 te Rhenen.