Van de voorzitter

Beste Rozenvrienden,

Het jaar 2020 zullen we ons allemaal nog lang blijven herinneren. Een jaar waarin door de coronapandemie de samenleving wereldwijd, abrupt tot stilstand kwam. Een tot dan toe onbekend virus had grote gevolgen voor onze leden en hun bedrijven, maar ook voor onze mooie vereniging. Kwamen we in 2019 nog vaak gezellig bij elkaar, inmiddels zijn we gewend om elkaar alleen nog via een beeldscherm te zien. Laten we hopen dat we in de loop van 2021 elkaar weer de hand kunnen schudden op een bijeenkomst bij jou in de buurt en ik hoop jullie daar dan ook gezond aan te treffen.
Ja, gezondheid is wel een groot goed, maar dat heb je niet altijd in de hand. Op dit moment eind maart 2021 is het in mijn woonomgeving, N-Holland Noord nog steeds code zwart. Ik vermoed dat een ieder van jullie wel een voorbeeld in de nabije omgeving heeft waar het fout ging. Ik wel tenminste een onderwijzeres kreeg het virus, gaf het door aan haar beide ouders en die overleden 10 dagen later beiden dag na dag.

Als rozenvereniging zitten we zeker niet stil, de website en het Rozenbulletin zijn daar het tastbare bewijs van. Onze secretaris heeft er met het ad interim eindredacteur zijn van ons Rozenbulletin sinds het overlijden van Els de Krijger nog een taak bij nl. de fotobewerking van ons bulletin. Ik hoop van ganser harte dat we binnenkort daar iemand voor vinden die die taak van haar kan overnemen, want 3 functies bij één persoon is wel erg veel.
De excursie commissie timmert ook behoorlijk aan de weg om mooie excursies voor ons te organiseren, maar tot op de dag van vandaag zit het Covid-19 ons behoorlijk in de weg en is een weinig binnen de bestaande regelgeving mogelijk. Ik hoop dat iets verder in het jaar, meer mensen gevaccineerd zijn er meer mogelijk is en dat tenminste onze buitenlandse reis doorgang kan vinden. Daarna staan nog enkele excursies gepland daar kan u kennis van nemen op de website of Rozenbulletin.
Tot die tijd hebben we een mooie afleiding om in de tuin te gaan klussen en genieten. We tikken de komende week de 18 gr. reeds aan. dus het is daar goed toeven. Tot slot het is nog even doorbijten de regels op te volgen tot het einde van de tunnel. Blijf vooral gezond en ik hoop u spoedig te zien.

Met vriendelijke groet Dick Schenk.

Voorzitter Nederlandse Rozenvereniging / maart 2021

dick