Van de voorzitter

Welkom op de website van de Nederlandse Rozenvereniging.

We zitten alweer in het derde decennium van de 21e eeuw, wat gaat de tijd snel. Dat is natuurlijk onzin, maar het voelt wel zo. Mijn gedachten zijn momenteel voornamelijk bij de verandering van de natuur. Wij wonen in één van de IJsselmeerpolders en daar heeft de wind behoorlijk vrij spel. In 2017 kregen we hier bezoek van een orkaan, de boerderij van de buren werd met de grond gelijk gemaakt evenals de daar aanwezige bomen. Ons erf staat ook vol met grote bomen en we hebben door de jaren heen een grote tuin en rozentuin kunnen verwezenlijken. In februari jl. waren er weer buitengewoon heftige stormen. De storm Ciara was zo heftig dat onze grote Gouden regen het onderspit heeft gedolven. Dat kwam ook omdat hij vrijwel geheel was overwoekerd door de geweldige klimroos Rosa ‘Paul’s Himalayan Musk’, die een sieraad voor onze tuin was. Beide waren zo’n acht meter hoog en zijn afgebroken bij de grond.
Het was vorig jaar ook al een bovengemiddeld warm jaar, de rozen waren daar dan ook zeer dankbaar voor gezien de uitbundige bloei, hoewel op sommige locaties vooral op zeer lichte gronden en gronden met een wat onregelmatige ondergrond een tekort aan hemelwater zichtbaar werd, maar over het algemeen was het een prachtig rozenjaar.
De grafiek van ons ledenbestand heeft duidelijk de neerwaartse lijn verlaten en is omgebogen tot een licht opwaartse lijn als gevolg van meerdere activiteiten. Eén van die activiteiten is de bijdrage van onze leden die onder leiding van Marga Verwer onze stands op de talrijke fairs bemensen. Ook binnenlandse excursies die dit jaar weer succesvol verlopen zijn hebben een positieve uitstraling op ons ledenbestand. We zijn de vele vrijwilligers dan ook zeer dankbaar voor hun spontane inzet. Het bestuur heeft gemeend daar extra aandacht aan te besteden door een “High Tea” aan te bieden nabij “Kasteel Oud Zuilen”. Op een zeer regenachtige dag begin oktober hebben we daar een gezellige middag beleefd. Als vereniging hebben we 2019 als bijzonder positief ervaren. Mooie excursies en een zeer geslaagde buitenlandse reis.
Een hoogtepunt in het afgelopen rozenjaar was de keuring voor de Gouden Roos van Den Haag die voor de tweede keer gewonnen werd door ons (Belgische) lid Martin Vissers, deze keer met zijn leiroos ‘Perfume Dreams’

Het jaar 2020 is net begonnen en heeft weer nieuwe uitdagingen. Een unieke uitdaging op rozengebied doet zich voor in België, dus naast de deur. Wanneer u interesse, tijd en budget heeft is daar de gelegenheid om de Heritage Rose Conference 2020 in België mee te beleven. Deze conferentie is georganiseerd onder auspiciën van de World Federation of Rose Societies en bestaat uit een Pre-Tour, de conferentie zelf en een Post Tour. U kunt voor deze onderdelen apart inschrijven. Zie: www.rosabelgica2020.com

U ziet dan de mooiste tuinen van België en u kunt inleidingen volgen van rozenexperts vanuit de gehele wereld, echt een unieke gebeurtenis op het gebied van historische en wilde rozen en dat zo dicht in de buurt. Meer informatie staat op onze website. Ook organiseren we weer de gebruikelijke binnenlandse excursies en natuurlijk een buitenlandse reis. Ditmaal zullen we Noord-Duitsland en Denemarken bezoeken. Nadere informatie verder in de Rozenbulletin en op de website. Ik hoop u echt bij meerdere bijeenkomsten te kunnen begroeten, zoals de Algemene Ledenvergadering, diverse binnenland en buitenland excursies en de Najaarsbijeenkomst, maar op dit moment wens ik u veel leesplezier op onze website.

Met vriendelijk groet,
Dick Schenk
Voorzitter Nederlandse Rozenvereniging / maart 2020

dick