Privacy verklaring

Nederlandse Rozenvereniging (NR) d.d. 28 april 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacyregels gelden in alle landen van de Europese Unie. De AVG geeft personen (leden of relaties van de NR) bescherming van hun (online) privacy en geeft aan het bestuur van de vereniging meer verantwoordelijkheden hiervoor zorg te dragen. De leden, relaties en toekomstige leden kunnen hier lezen hoe de vereniging omgaat met persoonlijke gegevens en privacy.

1. Persoonlijke gegevens en privacy

Na ontvangst van uw persoonlijke gegevens gericht aan het bestuur Nederlandse Rozenvereniging (NR) worden deze zorgvuldig beheerd voor het doel waarvoor deze zijn toegezonden.

Persoonlijke gegevens kunnen op drie manieren bij het bestuur van de NR binnenkomen.
Bij uw aanvraag lidmaatschap van de vereniging of door informatie aan te vragen:

  1. Mondeling per telefoon of in gesprek tijdens een bijeenkomst/evenement of per brief;
  2. Via het papieren aanmeldingsformulier ‘Welkom bij de Nederlandse Rozenvereniging’ (MEI 2017) om lid te worden;
  3. Via de website www.rozenvereniging.nl kunnen personen zich aanmelden door een formulier in te vullen.

Informatie aanvragenklik hier
Lidmaatschap van de vereniging aanvragenklik hier

Gegevens van personen die informatie vragen worden als zodanig gebruikt door de secretaris en/of penningmeester. Deze gegevens worden soms gebruikt om een herinnering te sturen met het voorstel om lid te worden van de vereniging. Drie maanden na eerste ontvangst worden deze gegevens gewist uit alle bestanden.

Gegevens van personen die het lidmaatschap hebben aangevraagd worden als zodanig gebruikt door de secretaris en/of penningmeester, ledenadministratie. De opgegeven gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie. Na opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk, conform de wet vereist. De originele aanvraag via het formulier op de website wordt 2 jaar bewaard of na eerste verzoek direct verwijderd.

2. Ledenlijst Nederlandse Rozenvereniging

De secretaris en/of penningmeester of de persoon die de ledenadministratie verzorgt, gaat zorgvuldig om met deze lijst en maakt regelmatig een back-up.
De ledenlijst wordt niet verstrekt aan de leden.
De ledenlijst wordt niet verstrekt aan derden. Individuele adresgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Vanuit de ledenlijst worden de verzoeken voor contributie verzonden en ontvangt de drukkerij de adressenlijst voor de verzending van het Rozenbulletin. De leden hebben recht op inzage van hun eigen gegevens.
Een verzoek voor inzage kan worden ingediend bij de secretaris of u kunt een wijziging doorgeven. Leden die hun e-mailadres aan de ledenadministratie hebben opgegeven ontvangen soms een herinnering per email voor komende evenementen of andere informatie. Wilt u geen e-mails ontvangen, geef dat door aan het secretariaat. Wilt u wel e-mails ontvangen van de vereniging, geef dan uw e-mailadres door aan de secretaris. Voor het functioneren van het vereniging, het bestuurswerk en/of werkzaamheden van de ingestelde commissies (leden van de binnenlandse reizen, Buitenlandse reizen, PR en Redactie) wordt, indien nodig, gebruik gemaakt van de ledenlijst.

Vragen over uw privacy kunt u stellen aan de secretaris van de Nederlandse Rozenvereniging via secretaris@rozenvereniging.nl

Het bestuur van de Nederlandse Rozenvereniging