Terug naar nieuwsoverzicht

Initiatief! Opgehaald en gebracht worden naar bijeenkomsten van de vereniging.

Het gebeurt regelmatig dat leden die onze bijeenkomsten willen bezoeken dit niet kunnen omdat ze geen vervoer (meer) hebben of slechter te been zijn.  Hoe leuk zou het zijn voor deze leden om ook  naar de excursies of de Algemene Ledenvergadering te kunnen komen en dan gelijktijdig oude bekenden weer eens te zien.

Het Bestuur zou hier graag iets aan willen doen en hebben het volgende voorstel: indien u bereid en in staat bent om lid/leden mee te nemen naar een evenement van de Rozenvereniging laat dat ons dan weten via een email aan:  secretaris@rozenvereniging.nl   

Ook willen wij graag in contact komen met die leden die vervoer nodig hebben zodat we in staat zijn om beide partijen aan elkaar te koppelen. Meld u aan via een email aan: secretaris@rozenvereniging.nl

Het vervoer kan bestaan uit: thuis ophalen en weer afzetten of oppikken bij een trein- of busstation en daar weer afzetten. 

Wij hopen dat er veel positieve reacties zullen zijn en dat we bij de eerstvolgende gelegenheid, de Nieuwjaarsbijeenkomst in Heeswijk, op 13 januari 2024 al kunnen starten.

Deel dit bericht: